• Kontaktujte nás
  0917 161 241
  eshop@bepas.sk
 • Môj profil
 • je prázdny
  za 0.00 €
BEPAShop | IT vecičky pre každého
 Novinky
Spustenie nášho nového portálu.

Nájdete tu všetko čo potrebuje Váš internetový obchod alebo stránka, pričom samozrejmosťou sú stále rozvíjajúce sa možnosti a funkcionality systému.

 Heureka recenzie

 • MK
  Martin, Petrova Ves     
  ok.

 • Tibor, Biely Kostol     
  Tracking zásielky piše ze obchodník nedodal stale nedodal tovar.

 • PA
  Firma     
  Promptná komunikácia.

 • VZ
  Viktor, Trenčianske Stankovce     
  Obchod deklaroval, že výrobok je skladom, hneď som ho objednal a zaplatil. Potom mi prišla správa, že na tovar sa minul a či počkám 10 dní na dodanie nového tovaru. Objednávku som zrušil, peniaze mi vrátili.

 • Jp
  Jarmila, Holíč     
  Na veľkú jedničku. Rýchlo, sekacik na potraviny kvalitný.
Zobraziť ďalšie
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Newsletter
 Discord

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je BEPAS s.r.o., IČO: 50 737 830, so sídlom Magurská 33, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Magurská 33, 974 11 Banská Bystrica

email: eshop@bepas.sk

telefón: 0917 161 241

 1. Dotknutou osobou podľa § 5 písm. n) Zákona je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 1. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje fyzickej osoby, ktoré mu daná osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky danej osoby.

 1. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje fyzickej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej s danou osobou. 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi danou fyzickou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas danej fyzickej osoby so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie objednávky danej fyzickej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi touto osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi danou fyzickou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov so začiatkom plynutia od 1. dňa kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom došlo k ukončeniu daného zmluvného vzťahu). 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok,
 • právo realizovať akékoľvek iné práva na úseku ochrany osobných údajov vyplývajúce z platnej právnej úpravy, vrátane práva podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov dotknutých osôb.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä:
  1. pravidelné zálohovanie, 
  2. silné bezpečnostné heslá

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa, a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa, a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň dotknutým osobám zašle novú verziu týchto podmienok na ich e-mailovú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019.

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.